DOSYALAR

DOSYA

BİLGE KARASU

Bilge Karasu üzerine bir dosya. İleride de hazırlanabilecek dosyalardan sadece bir tanesi bu: Karasu'nun metinleri üzerinde teknik çözümlemeler, kendisiyle yapılmış söyleşiler, Karasu edebiyatına yaklaşmaya çalışan denemeler. Ayrıca Bilge Karasu'nun kendi kaleminden bir yazı ile bir de polemik... K24'te daha önce önce yayımlanan, zamanında müstear isimle basılmış olsa da, Bilge Karasu imzalı birkaç sergi yazısı ile film eleştirisini de dosyaya ekledik.

DOSYA

“BENCE 2023’ÜN KİTABI…"

"2023'ün kitabı sizce hangisidir?" Bu geleneksel soruyu K24'ün düzenli yazarlarına yönelttik ve tamamen kendi öznel seçimlerini yazmalarını istedik. Ortaya büyük bir dosya çıktı; 2023'ün yayın dünyasını eksiksiz bir şekilde yansıtma iddiası olmayan, ama gözden kaçmış pek çok kitabı ön plana çıkaran bir dosya...

DOSYA

İTALİK ÖNERİLER

Sevengül Sönmez'den editörlük konusunda kaynak önerileri: Toplamda 80 kitap, 10 dergi yazısı, 10 film-dizi, 4 belgesel, 7 podcast, 22 çevrimiçi okuma, 47 web kaynağı, 45 izleme... Toplam 235 öneri.

DOSYA

“KARANLIK ODA”: BARBARLARI BEKLERKEN

Coetzee’nin “Karanlık Oda” yazısı ile Barbarları Beklerken romanından yola çıkan Ayhan Geçgin'in, kötülük kavramı çevresinde gezinen 9 denemesi... 

DOSYA

RONİ MARGULİES'İN ARDINDAN

Şair, denemeci, yazar, çevirmen ve eylemci Roni Margulies 19 Temmuz 2023'te aramızdan ayrıldı. Anısına yazılan ve Margulies'in farklı yönlerini ele alan yazı ve denemeler bu dosyada bir araya geliyor.

DOSYA

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ: ROMAN VE OYUN

Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün oyunlaştırılması, romana da yeni gözlerle bakılmasına yol açtı. Romanın tiyatroya uyarlanışına ilişkin görüş ve eleştirilerin yer aldığı bu yazılarda, ayrıca romanın kendisi de sahne ışığı altında inceleniyor... 

DOSYA

LÂLE MÜLDÜR

Deniz Gündoğan İbrişim, Bihter Sabanoğlu, Ahmet Ergenç, Cihat Duman, Fatih Özgüven, Ahmet Soysal, Ali Akay ve Haydar Ergülen Lâle Müldür'e ve Lâle Müldür şiirine dair yazdılar...

DOSYA

"BENCE 2022'NİN KİTABI..."

“Bu yıl da bir 'en'ler listesi hazırlamıyoruz, listelere karşı olduğumuzdan değil. İtirazımız, tamamen piyasa rakamlarına göre hazırlanan listelerin nesnelmiş gibi sunulmasına… K24'ün dosyasında 42 yazarın her biri kendine göre 2022'de çıkmış en önemli kitabı ele aldı.”

DOSYA

KURAK GÜNLER

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde En İyi Yönetmen dahil olmak üzere dokuz ödül kazanan, Emin Alper’in yönettiği, 2022 yapımı  Kurak Günler'e beş farklı açıdan bakış...

DOSYA

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA MARCEL PROUST

Özgün Özçer, İştar Gözaydın, Vivet Kanetti, Sırma Köksal, Fatih Özgüven, Neyran Günüçer, Fatih Altuğ, Armağan Ekici... Ayrıca Bilge Karasu'nun ilk kez yayımlanan bir Gilles Deleuze çevirisi. Ölümünün 100. yılında Proust'a dair pek çok şey...

DOSYA

YAPAY ZEKÂ: ŞAİR, GAZETECİ, YAZAR

Beyaz yakalılar açısından Yapay zekâ: YZ uygulamaları entelektüel emeği nasıl dönüştürecek? Algoritmaların gazeteciliği otomatikleştirmesinin sonuçları ne olacak? Yapay zekâ eser sahipliğini belirlemede nasıl bir rol oynayabilir? 

DOSYA

KOMET

25 Eylül 2022'de kaybettiğimiz Komet'le son sergisine ve resim anlayışına dair bir söyleşi ve ölümünün ardından yazılmış üç portre yazısı: Orhan Koçak, Hasan Bülent Kahraman, Ahmet Ergenç.

DOSYA

AYDIN UĞUR

Bu dosyada Aydın Uğur'un anısına yazılan bu yazıların kimisi entelektüel mirasını ele alıyor, kimisi de akademisyen ve hoca olarak onun farklı yönlerini: Göksel Aymaz, Hasan Bülent Kahraman, Sezai Ozan Zeybek, Mesut Varlık, Halil Nalçaoğlu.

DOSYA

GÖLGEDE KALMIŞ KİTAPLAR

Edebiyatımızda gerektiği kadar ilgi görmemiş, unutulmuş, görmezden gelinmiş, hak ettiği değeri bulmamış, ama şimdi mutlaka hatırlanması ve okunması, kanona eklenmesi gereken kitaplar, yazarlar... 28 yazılık geniş bir dosya.

DOSYA

"O KİTAP, ÇÜNKÜ..." 2021'DEN KALANLAR

K24'ün gelenekselleşen soruşturması: 2021 yılında okuduklarınız arasında, sizi en çok etkileyen kitap hangisi oldu? Kitap 2021’den önce basılmış olabilir, yepyeni olabilir, kurgu ya da kurgu dışı olabilir, Türkçe ya da başka bir dilde olabilir… Bizi ilgilendiren, hangi kitabın sizi nasıl ve ne ölçüde değiştirdiği, etkilediği. Bu soruları çevremizdeki okuyanlara, yazanlara sorduk. 99 yazar 183 kitaba dair yazdı. İşte 2021’in kitaplı bir panoraması...

DOSYA

ZAVEN BİBERYAN

Uzun zaman bilinmeyen, görülmeyen, görmezden gelinen Zaven Biberyan ve eserlerine farklı yönlerden bakışlar... Zamana yayılmış bu dosyada Rober Koptaş, Behçet Çelik, Feza Kürkçüoğlu, Melike Koçak, Vivet Kanetti ve Orhan Koçak'ın yazıları yer alıyor.

DOSYA

PINAR KÜR

Hikâyeci, romancı ve çevirmen olarak Pınar Kür: Aynı zamanda ünlü yazar için bir saygı duruşu olan bu dosyada Fatih Özgüven, Sırma Köksal, Behçet Çelik, Fatih Altuğ ve Adalet Çavdar, Pınar Kür'ün kitaplarına ve çevirilerine bakıyorlar. 

DOSYA

FAŞİZM, TOTALİTERLİK VE EDEBİYAT

Faşizmin Türkiye'deki ve dünyadaki örneklerine dair 10 yazı: "Faşizme karşı çıkmak her birimizin içinde taşıdığı faşizmini görmesiyle başlar. Sürekli 'öteki'nin faşizmine odaklanmak faşizmi besler."

DOSYA

BAĞIMSIZ YAYINCI PORTRELERİ

2021 Kıraathane Kitap Şenliğinin dijital bölümüne katılan bağımsız yayınevlerinin yöneticileriyle görüştük: Barbara Epler/New Directions, Fiona McCrae/Graywolf, Naveen Kishore/Seagull, Diego Rabasa/Sexto Piso, Julia Tsiakiris/To Rodakio, Sandro Ferri/Europa Editions, Jacques Testard/Fitzcarraldo.

DOSYA

İNSAN HAKLARI: BİR PANORAMA

"Hak mücadeleleri için daha önce yürütülen hukuk savaşı toplumsal bir bellek oluşturdu. Ancak insanların cinsiyeti, derisinin rengi, etnik kimliği yüzünden ayrımcılığa uğraması, şiddet görmesi yeryüzünden silinemedi, bilakis ırkçılık bugün de endişe verici şekilde insanlığın gündeminde olmaya devam ediyor."

DOSYA

LATİN HARFLERİNE GEÇİŞ VE YAYIN DÜNYASI

Eski harflerden Latin harflerine geçiş, Türkiye'de yayın hayatını nasıl etkiledi? 1920'lerin sonundaki anketler, tartışmalar ve gazete haberleriyle... Fatih Altuğ, Mesut Varlık, Serdar Soydan, Feza Kürkçüoğlu.

DOSYA

TÜRKİYE'DE KADIN, TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSELLİK ÇALIŞMALARI

"Türkiye’de kadın, toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmalarına bilimsel ve kurumsal anlamda bütünlüklü bir düşünsel zemin hazırlamak, bu sayede alanın ilerlemesine ufak da olsa bir katkıda bulunmak..."

DOSYA

VEBA GECELERİ

"Orhan Pamuk son romanı Veba Geceleri’nde Minger Adası’yla W. Faulkner’ın Yoknapatawpha’sı ya da T. More’un Ütopya’sı, R. L. Stevenson’ın Define Adası, T. Hardy’nin Wessex’i, Proust’un Balbec’i, Defoe’nun Crouse’sunun adasına bir yenisini ekleyerek dünya edebiyatının kurmaca coğrafyasının sınırlarını genişletti."

DOSYA

ORHAN KOÇAK

"Orhan Koçak yazısı da Maelström üslûbuna meyilli değil midir? Dünyanın ve tabii kendisinin gün be gün gözüne giren 'bura'nın, memleketin girdapları karşısında, felâketzede bir yazı. Kırımların, yıkımların, kayıpların, darbenin, zulmün… tanığı."

DOSYA

SUAT DERVİŞ'İN TEFRİKALARI

Behçet Çelik dört bölüm halinde tefrika edeceğimiz çalışmasında, Suat Derviş’in uzun yıllar boyunca gazetelerde kaldıktan sonra geçtiğimiz yıllarda kitaplaşan romanlarında tema, olay örgüsü ya da karakterler arasındaki benzeşen ve ayrılan noktaları araştırıyor, Suat Derviş’in edebiyatına dair genel bir resmin ortaya çıkmasını sağlıyor.

DOSYA

"TÜRKÇE EDEBİYAT" TARTIŞMASI

"Türk Edebiyatı mı denir, Türkçe Edebiyat mı denir? Hangisi doğrusudur? Bu soru edebiyatın/metnin kendisiyle değil, onun okurunun politik tavrıyla ilişkili bir konudur. Politik olduğu kadar da, elbette, tarihsel bir okuma/anlayış farklılığına işaret ediyor."

DOSYA

ŞİİRİN BURÇLARI

"Şairliği kadar şiir düşünürlüğüyle de büyük değerler yaratan Behçet Necatigil’e göre her şair, üç burçtan geçer: Gurbet, Hasret ve Hikmet burcu. Başlangıç Gurbet Burcu’dur. Kendi sesini bulmak için çıkılan gurbettir şiir yaşamı."

DOSYA

DİJİTALLEŞEN KAPİTALİZM

Dijital kapitalizm nedir? Kapitalizmden ne farkı var? Dijital feodalizm mümkün müdür? İnternet neoliberal bir modele oturabilir mi? Her şeyin teknolojik bir çözümü olabilir mi? Dijital kapitalizmin yapısı ve işleyişi...

DOSYA

IRKÇILIĞA KARŞI ŞİİR

Üç ayrı kuşağın ve altı şairin gözünden kalıp kırıcı bir şiir yolculuğu: Afro-Amerikalı şairlerin ırkçı toplum düzenine karşı geliştirdikleri kalıp kırıcı ve özgürleştirici şiir geleneği, dize dize verilen bir mücadele…

DOSYA

YAS, ARINMA VE İYİLEŞME

"Siyaha yakın kahverengiydi, ufacıktı, sesi inceydi. Her yere işiyor, onunla da kalmayıp bir de sürünüyordu marifetini icra ettiği zeminin üzerine. Fark edip de hamle ettiğimizde kara gözlerini şaşkın şaşkın gözlerimize dikiyor, o sırada da vücudundan efil efil idrara bulanmış tüy kokusu geliyordu. Bilenler bilir, tonka fasulyesinin tatlı, vanilya ile acıbadem arası bir kokusu vardır. Bizim Tonka ama, tam bir tezat teşkil ediyordu ismine referans olan malzemeyle."

DOSYA

PANDEMİ SIRASINDA VE SONRASINDA BAĞIMSIZ TİYATROLAR

Pandemiden en çok zarar gören sanat dallarından biri tiyatro oldu. Oyuncu, yönetmen, yazar... tiyatro emekçileriyle görüşerek bu süreci anlamaya, neler yaşandığını öğrenmeye çalıştık. Farklı illerden 16 tiyatro insanıyla yapılmış söyleşiler...

DOSYA

PANDEMİDEN SONRA YAYINCILIK

Pandemi döneminde yayıncılığın sorunları için 65 yayınevine 7 soru gönderdik, 19 yayınevinden cevap aldık: Kitap yayıncılığı, dergicilik, kitapçılar, sahaflar, dağıtımcılar; kriz ve krize karşı çözüm önerileri...

DOSYA

SALGIN VE KARANTİNA GÜNLERİ

"Pandeminin yüzleşme aynasını yüzümüze tuttuğu bu günler –evde kalabilenler için– kendimizle, korkularımızla baş etmeye çalıştığımız, sınırlarımızı gördüğümüz zamanlar. Ya dışarıda kalanlar?"

DOSYA

KADIN OLMA VE YAZMA DENEYİMLERİ

"Belli ki kadınlar birbirlerinden cesaret alabildikçe, birbirlerine el uzatabildikçe, daha kolay, daha güzel, daha cesur yazıyorlar. Yazdıkça öğreniyorlar, güçleniyorlar, çiçekleniyorlar."

DOSYA

İKLİM KRİZİNİ OKUMAK

Artık varlığını pek az kimsenin sorguladığı bir iklim krizinin içinde yaşadığımız günlerde yayınlanan bu dosya, krize dair kitapların kuşbakışı bir derlemesini içeriyor. Ayrıca iklimkurgu adındaki yeni bir edebi türe dair örneklerin de...

DOSYA

MATMAZEL NORALİYA'NIN KOLTUĞU YETMİŞ YAŞINDA

"Kendi adıyla yazdığı dokuzuncu, takma adlarını hesaba katacak olursa kırk yedinci romanıdır söz konusu olan. Ve Peyami Safa, Noraliya'dan evvel roman adına layık hiçbir kitap yazmadığını söylemektedir!"

DOSYA

HİÇBİRİNİ UYDURMADI: MARGARET ATWOOD

"Margaret Atwood salt feminist, sosyalist veya distopik bir edebiyat yapmıyor, ayakları yere çok sağlam basan edebiyatında transhuman hâllerin, spekülatif ya da bilimkurgunun tuttuğu yer çok geniş..."

DOSYA

DEVLET VE TABİAT

"Türkiye’de yönetim krizi, demokrasi krizi, bürokrasi krizi, liyakat krizi, adalet krizi ve eninde sonunda ekoloji krizi var. Ekonomik kriz, demokrasi krizi ve ekolojik kriz ayrı ayrı meselelermiş gibi görünse de bunların hepsi aynı bütünün parçaları."

DOSYA

KENDİNE AİT BİR ZAMAN

"Kadın yazarların çoğunun her gün düzenli olarak sadece yazmaya ayırılabilecekleri bir zaman dilimi yok. Olanı da sınırlı, her an işgale, müdahaleye açık..."

DOSYA

OLMAK YA DA KÜLTÜREL İKTİDAR OLAMAMAK

“Bir 'siyasî iktidar'ın bir 'kültür' yaratması kolay değil ama varolan kültüre müdahale etmesi, bir şeyleri durdurması, yasaklaması buna kıyasla çok daha kolay. AKP’nin de 'kültürel hegemonya' arayışında dönüp dolaşıp geleceği yer burasıdır.”

DOSYA

GÖÇE DAİR

"Sınırlarla çevrili ve sınırların ardında kaldıkça ayrışıp farklılaşan dünyada, göç kaçınılmaz bir olgudur..."

DOSYA

AĞAÇ

"Karanlık, yeşillikten de doğabilir. Bitkinin bir korku figürüne dönüşmesine, gotik ve botaniğin iç içe geçmesine şaşmamak gerekir. İnsan ölünce bitkinin besini olur. Doğa, insan türü için ölüm demektir."

DOSYA

HAYATIMDAKİ KİTAPLAR

"İyi okurluk tek bir toplumla özdeşleştirilemez, bir dünya kardeşliğidir. Zamanla ve mekânla sınırlanamaz..."

DOSYA

EVİMİZ, EVSİZLİĞİMİZ

"Belki de, yerleşmenin tekinsizliğidir, yani dünyaya yeniden çocukluk evimizdeki gibi yerleşebilmenin imkânsızlığıdır, o özlemdir, şiiri ve edebiyatı asıl yaratan dürtü..."

DOSYA

JOHN STEINBECK

Dokunaklı karakterleriyle, şiirsel diliyle, ironisi ve mizahıyla, Steinbeck okumak bir şölen gibidir... Öte yandan, Fareler ve İnsanlar'ın açıkça bir öjenizm propagandası olduğu aklınıza gelir miydi hiç?

DOSYA

KÜLTÜR SANAT GAZETECİLİĞİ HÂLÂ MÜMKÜN MÜ?

Sadece Türkiye'de değil dünyada da kültür, siyasî ve sosyal değişimlerin silahı haline gelmişken, kültür-sanat gazetecileri, mesleklerinin durumunu, kültürel iktidar tartışmasını, ve varsa eğer çıkış yolunu tartışıyorlar.

DOSYA

GERÇEKTEN KURGUYA VAMPİR VE SONRASI

"Ölümsüzlük bir seçenek olarak yalnızca kurmacada var ve belki de bu yüzden, insan yaşlandıkça, vampir hikâyeleri gücünü toplayıp korkutma kudretini yeniden kazanıyor..."

DOSYA

TÜRKOLOJİ

Türkiye dışındaki Türkoloji çalışmaları ne durumda? Dünyanın değişik üniversitelerindeki Türkologlar, bölümlerinin karşı karşıya olduğu sorunları anlatıyor: Polonya'da ya da ABD'de Türkçe okumanın ve okutmanın ne anlamı var?

DOSYA

VEGAN

"Vegan beslenme tarzını benimsemek ve sürdürmek için üç temel sebebimiz var: Sağlık ve mutluluğumuz için, gezegenimizin bekası için, vicdan ve iç huzurumuz için..."

DOSYA

YEN İÇİNDE #MeToo

“Me too ve benzeri hareketlerin bize kazandırdığı en önemli şey bu: anlatma cesareti. Hem kendimize, hem başkalarına...” 

DOSYA

QUEER TARİHE NOTLAR

"Queer kuram sürekli LGBTİ+’larla özdeşleştirilir, fakat direkt bu konuya atıf yapmaz. Tüm ayrımcılıkları kapsayıp, sanıldığından çok daha büyük bir kitleyi kucaklar."

DOSYA

ZÜĞÜRDÜN ÇENESİ

"Yoksulluk utanılmaması gereken, gururla taşınabilen bir kimlik olageldi yıllarca. Ne yani, zenginin parası varsa yoksulun da 'gurur'u vardır, üstelik gurur paradan daha kıymetlidir, alttan alta, parası olanın gururu yoktur iması da taşır bu cümle..."

DOSYA

ÇAVLANIN İÇİNDE SESSİZCE: NEZİHE MERİÇ

"Kurmaca metinlerinde kendine has bir cesaret, bir meydan okuma, ironi; hatta kimi vakit biraz sinik, biraz bıkkın bir gülümseme mevcuttur. Çağının tüm ikilemleri ile yüzleşme gayretinde bir yazardır..."

DOSYA

BAZI SESLER BAZI SÖZLER

Melodilerle sözcüklerin, müzik ile edebiyatın iç içe geçişine dair yazılar: Seda Ersavcı, Çağlayan Çevik, T. Onur Çimen, Nilüfer Kuyaş, Seçil Epik, Sanem Sirer, Özgün Özçer, Mehmet Nemutlu, Ahmet Ergenç, Begüm Kovulmaz, Hilmi Tezgör, Elif Okan Gezmiş, Murat Beşer, Armağan Ekici, Doğu Yücel, Asuman Kafaoğlu-Büke, Gülçin Özkişi, Adnan Arduman, Özkan Manav.

DOSYA

YERLİ VE MİLLÎ

Bizden olanları belirleyip bu tanımı genişletmek yerine, “biz” tanımını mümkün olduğu kadar daraltıp birtakım sınırlar çizmek için kullanılan Yerlilik ve millîlik üzerine...

DOSYA

SATIR ARASINDAKİ ERKEKLİK

“Şiddete meyilleri 'dert' sahibi olma üzerinden romantize edilerek okunamayacak erkeklikler neden ve nasıl edebiyatta tekrar tekrar üretildi?”

DOSYA

MUTFAK

Yemek sadece yemek değildir! / Lezzetin tarihi / Bir kimlik ayıracı olarak mutfak / Edebiyatın sofraları / İstanbul'un yemek kültürü / Refik Halid Karay'ın, Orhan Pamuk'un ve Ferzan Özpetek'in sofraları / Mutfak ve hafıza / Yemek yayıncılığı

DOSYA

KARDEŞ

"Cinnet veya cinayetle de bitebilen çok katmanlı bir öykü; bütün aşk ve bağlılık öyküleri gibi biraz sakil, biraz da acıklı belki: kardeş..."

DOSYA

BAŞLANGIÇLAR

Başlangıçlar ve bitişler / Yaratılış anlatıları / Yeni bir edebiyatın başlangıcı / Ölüm-oluşta başlangıç / Yazmaya başlamak / Yeni bir dergi yayımlamaya başlamak / Namık Kemal'in başlangıç figürleri

DOSYA

JOSEPH ROTH ve STEFAN ZWEIG

Faşizmden kaçıp Belçika’nın küçük sahil kenti Oostende’de yolları kesişenler arasında özellikle iki isim öne çıkar: Stefan Zweig ve Joseph Roth. Bu iki yazarın hayatları boyunca süren, kardeşten öte dostluklarının öyküsüne farklı açılardan bakışlar...

DOSYA

VİTRİNDE EDEBİYAT

Edebiyatta görünürlük, otokurmacayla hayatını yazmaktan çekinmeyen ya da görünürlükten kaçınan yazarlar, edebiyatın tanıtımında sosyal medya, dergiler ve edebiyat çevreleri, kitap tanıtımlarının önemi, ödüllü yazar/şair olmak...

DOSYA

RUSÇA EDEBİYATIN SON 100 YILI

SSCB döneminde ve sonrasında, 20. ve 21. yüzyılda Rusça edebiyat: Sosyalist gerçekçilik, sosyalizm sonrası Rus postmodernizmi, Sovyet bilimkurgusu ve iki portre: Mihail Şişkin ile Svetlana Aleksiyeviç...

DOSYA

MEKÂN

“Coğrafya kaderdir sözünü sahipleniyoruz ve bunu önemli buluyoruz, ama aslında demek istediğimiz tam olarak 'kader' değil. Çünkü modern insan hiçbir kuvvetin hayatını bu denli kesin belirlemesine (öyle olsa bile) inanmak istemiyor.”

DOSYA

MAVİ

Doğada bulunmayan bir renk olarak mavi, insanlığın daima ilgisini çekmiş ve asırlar içinde, birbirine zıt olarak nitelenebilecek anlamlar içeren sembolizm öbeklerinde yer almıştır: Mavi üzerine çeşitlemeler...

DOSYA

NASILSINIZ?

“Nasılsın sorusu hep başkasına sorduğumuz bir soru mudur? Yoksa, kime sorarsak soralım bu soru sadece ve sadece kendimize sorduğumuz bir soru mudur? Ötekinin cevabını gerçekten dinleyip dikkate aldığımız bir zamanda mıyız? Yoksa bu soruyu kendimize sorduğumuzu düşünüp hep cevapsız mı bırakıyoruz?”

DOSYA

YUSUF ATILGAN

"Türkiye’nin ne Batılılaşmış ne de köylü kalmış kitlelerini temsil eden Zebercet, Türkiye’yi temsil eden Anayurt Oteli’nin içine kendisini kapatır ve yalnızlaşır..."
Yusuf Atılgan, Aylak Adam ve Anayurt Oteli üzerine yazılar...

DOSYA

POPÜLİZM

Yükselen bir politik söylem üzerine analizler ve denemeler: Sanem Sirer, Sabine Adatepe, Zeynep Koçak, Hakkı Özdal, Barış Büyükokutan, Berk Esen, Kansu Yıldırım, Boğa Erdağı, Sezin Öney, Murat Şevki Çoban.

DOSYA

KLİŞE

"Klişeler edebiyat açısından pek çok noktada sanıldığının aksine işlevsel, yararlı, estetik, tarihî, semptomatik ya da yapısal önemde olabilir. Ne var ki, başka klişeler önyargılı, ufuk kapayıcı, eleştirelliği engelleyen, yanlış, taraflı hatta oldukça zararlıdır da. Hangisinin ağır basacağını belirlemek içinse klişenin neyi, neden vazettiğini sorgulamak gerekir."

DOSYA

EDEBİYATTA FEMİNİZM

"Sevim Burak, Leylâ Erbil, Sevgi Soysal ve Tezer Özlü'nün 1950- 1970 arasında zamanın ruhunu sezgisel olarak yakalayarak dünyadaki feminist edebiyat ile eşzamanlı çok güçlü yapıtlar kaleme aldığını görüyoruz."

DOSYA

ÇOCUKLUK

"Çocukluk, bugünün anomalilerinin, arazlarının ya da muammalarının kökenlerinin keşfedilebileceği bir uzak ülkedir; bu mecranın yeniden keşfi söz konusu olmadan, bugünün yaralarını sarmak pek kolay değildir..."

DOSYA

ÜÇ

“Halk anlatılarında, masallarda, dengbêj geleneğinde, batıl inançlarda, mitolojide 'başı, ortası ve sonu olan' ilk 'gerçek sayı'nın, "üç"ün yeri...”

DOSYA

EDEBİYATTA GÜZELLİK

"Oscar Wilde'dan Ahmet Hamdi Tanpınar'a, Tomris Uyar'dan Orhan Pamuk'a ve Umberto Eco'ya kadar edebiyatta güzelliğin peşine düşüyoruz..."

DOSYA

HOŞNUTSUZLUĞUMUZUN KIŞI

Şiirlerde, romanlarda, öykülerde kış. Kurmacada ve gerçekte kış. Ama en çok da hoşnutsuzluğumuzun kışı... Dosyamız, William Shakespeare’in "the winter of our discontent/ hoşnutsuzluğumuzun kışı" dizesinden alıyor adını. 

DOSYA

40. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE SEVGİ SOYSAL

Sezin Öney, Servan Güney, Seval Şahin, Funda Soysal, Bora Abdo, Can Gürses, Eren Aysan, Esmahan Aykol, Figen Şakacı, Hakan Bıçakcı, Mahir Ünsal Eriş, Menekşe Toprak, Oylum Yılmaz, Pelin Buzluk ve Suzan Samancı Sevgi Soysal'ı anlatıyorlar...

DOSYA

YAZIM MI, İMLA MI?

"Yazım kuralları hem olmazsa olmazımız hem de en tartışmalı konulardan biri. Peki yazarlar, editörler ve eleştirmenlerin yazım kuralları ile ilişkisi nasıl?"

DOSYA

"EDEBİYAT, TARİHİ KAFA KARIŞIKLIKLARINDAN KURTARIR."

Edebiyat ve tarih, tarihyazımı ile kurmaca: Mehmet Anıl, Yalçın Armağan, Didem Ardalı Büyükarman, Çimen Günay Erkol, Nüket Esen, Erkan Irmak, Gürsel Korat, Ali Serdar, Sevengül Sönmez, Seval Şahin, Elif Tanrıyar, Nuri Adıyeke, Bülent Bilmez, Ahmet Ersoy, Abdulhamit Kırmızı, Ahmet Kuyaş, Nazan Maksudyan, Oktay Özel, İrvin Cemil Schick.

DOSYA

EDEBİYATTA VE EDEBİYATLA MEKTUP

"Mektubun edebiyat dünyasındaki yolculuğu"yla Emel Kefeli, "Yazının yurdundan mektuplar"la Ferit Edgü ve Tezer Özlü mektupları eşliğiyle Elif Türker, "Edebiyat tarihi ve biyografi yazımı"yla Sevengül Sönmez, "Posta kutusundaki edebiyat"la Murat Yalçın, "Elektronik postaya inanıyorum" başlığıyla Eray Ak, Albert Camus'nün mektuplarıyla Ali Bulunmaz dosyaya katkı sundu. Enis Batur ise Osman Çakmakçı'ya bir mektup yazdı... 

DOSYA

EDEBİYAT VE DARBE

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül romanları, Bilge Karasu'nun Gece'si, Sevgi Soysal'ın Şafak'ı, Melih Cevdet'in Gizli Emir'i, Şebnem İşigüzel'in Resmigeçit'i, Latin Amerika edebiyatında şiddetin ve darbelerin izi...

DOSYA

BUGÜNÜN SEYYAHLARI

Şavkar Altınel / "Başlamayan rüya", Özcan Yüksek / "Mars'a seyahat ve Evliyâ Çelebi", Hayati Roman / "Modern gezi yazılarının tarihine kısa bir bakış",  Serhat Öztürk / "Seyahatimiz yol alıyor mu?", Nilüfer Kuyaş / "İçimizdeki ülke: Seyahatin yolculuğu", Armağan Ekici / "Enis Batur'un Dört Şehir'i", Yasemin Çongar / "Bir yeri yazmak ve Jan Morris".

DOSYA

-36'DA EDEBİYAT

“K24’ün Temmuz ayı dosya konusunu '80 ve sonrası doğan edebiyatçılar' olarak belirledik. Dosya, hem –zaten şimdiye dek yapmaya özen gösterdiğimiz gibi– genç edebiyatçılara K24 sayfalarını açarak seslerini duyurmaları için bir platform sunsun, hem de 80 ve sonrası doğumlu edebiyatçılar bir kuşak teşkil ediyor mu, belirli temaları, dertleri var mı gibi sorulara yanıt arasın, hatta ve hatta yeni sorular sordursun istedik.”

DOSYA

KAHRAMAN HAYVANLAR

İslamiyet’in en kutlu köpeği Kıtmir’den edebiyatta kedilerin şahı Behemot’a, Faruk Duman’ın öykülerindeki hayvanların dönüştürücülüğünden Kemal Varol’un Haw romanının kahramanı Mikasa’ya dair üzerine belki çok da düşünmediğimiz meselelere odaklanıyor bu dosyanın yazıları. Dosyamızın belkemiğini oluşturan yazı, Başak Bingöl'e ait: “İnsan olmayanı yeniden düşünürken edebiyatın imkânları”.

DOSYA

EROTİKA: EDEPSİZ EDEBİYAT

Bu ayki dosyamız, hem tür olarak erotika yazımını hem de edebî eserlerde yer alan erotik anlatımı kapsamına alsın istedik. Kafamızda çok fazla başlık vardı... Mesela içinde erotizm barındıran bir edebiyat ürünü genel ahlaka aykırı suçlar kapsamına nasıl giriyordu? Müstehcen kime ve neye göre müstehcendi? Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu bu meselelerin neresinde duruyordu?

DOSYA

TÜRKİYE'DE YENİ OYUN YAZARLIĞI

Tiyatro bugün neyi mesele ediniyor? Tiyatro bugün ne yapıyor? Genç oun yazarları ne yazıyorlar, nasıl yazıyorlar? 2000’lerin sonunda mesela neden herkes absürd oyun yazıyordu? Neyin göstergesi bu? 

DOSYA

NESNE OLARAK KİTAP VE KAPAK TASARIMI

Başak Bingöl Yüce, Sibel Oral, Bülent Erkmen, Utku Lomlu, Geray Gençer, Füsun Turcan Elmasoğlu, Suat Aysu, Gürkan Mıhçı, Burcu Dündar, Matt Dorfman, Janet Hansen, Prof. Dr. Ned Brew, Doç. Dr. Paul Sternberger...

DOSYA

DÜNDEN BUGÜNE DENEME

Deneme sanatına dair: Uğur Kökden, Sibel Oral, Süha Oğuzertem, Tuncay Birkan, Hülya Soyşekerci, Nilüfer Kuyaş, Ahmet Ergenç, Mehmet Serdar, Armağan Ekici, Mahmut Temizyürek, Haydar Ergülen, Şavkar Altınel.

DOSYA

LGBTİ EDEBİYATI

LGBTİ bireyler ve yazarlar Türkiye ve dünya yazınında nasıl yer buldu, zamanla neler değişti? Halit Erdem Oksaçan, Seçil Epik, Levent Pişkin, İlker Cihan Biner, Hande Öğüt,
Özkan Ali Bozdemir, Ali Bulunmaz, Mehmet Erkurt...

DOSYA

ANTOLOJİLER

İshak Reyna, Yaçın Armağan, Mesut Varlık, Behçet Çelik, Yasemin Çongar, Başak Bingöl Yüce, Cevat Çapan, Güven Turan, Lale Müldür, Enis Batur, Şükrü Erbaş, Hüseyin Ferhad, Mahmut Temizyürek, Akif Kurtuluş, Vural Bahadır Bayrıl, Şeref Bilsel, Devrim Dirlikyapan, Ömer Erdem, Asuman Susam, Betül Dünder, Gonca Özmen, Cihat Duman, Ömer Şişman, Mehmet Said Aydın, Handan İnci, Nuri Sağlam, Murat Yalçın, Mehmet Can Doğan, Olcay Akyıldız, Sevengül Sönmez, Hayriye Ünal, Erhan Altan, Emrah Pelvanoğlu, Erkan Irmak, Mehmet Sümer, Orhan Kahyaoğlu.

DOSYA

KAN AKARKEN, KANARKEN EDEBİYAT

“Bugün, zor zamanlara sanatla nasıl yanıt vermeli? Zor zamanlar derken bombaları, işgali, katliamları, soykırımı, iç savaşı, diktatörlüğü ve tüm benzer büyük çöküşleri yazıyla, edebiyatla, öyküyle, şiirle, romanla nasıl karşılamalı?”

DOSYA

POLİSİYE EDEBİYAT

Polisiye edebiyat bugüne nerelerden geldi? / Bir Osmanlı polisiyesi: Sansar Mustafa Hikâyesi / "Hakiki suç gibisi yok" / Polisiye yazarları cevaplıyor: Polisiye nedir? / Dedektif, neden modern bir kahramandır? / Osmanlı-Türk polisiyesinin özellikleri

DOSYA

MASAL VE EDEBİYAT

Armağan Ekici, Ersan Üldes, Canser Kardaş, Oylum Yılmaz, Arzu Öztürkmen, Muharrem Kaya. / Pertev Naili Boratav'ın masalları / Lewis Carroll'a dair / Kürt masalları / Masallar ve çağdaş edebiyatımız...

DOSYA

TÜRKİYE'DE EDİTÖRLÜK

Editörler gerçekte ne iş yapıyorlar? Mesleklerinin getirip götürdükleri hakkında ne düşünüyorlar? Türkiye’de editörlük ve redaktörlük nasıl birbirine karıştırılıyor? Ayda kaç kitap hazırlamak zorundalar? Yazara ne kadar müdahale ediyorlar?

DOSYA

OSMANLICA HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLABİLİR Mİ?

Harf Devriminin nasıl bir kültürel etkisi oldu? Osmanlıca bir ders olmalı mı? Osmanlıca öğrenmek bu kadar kolay mı? Öğrendikten sonra bu dili günlük hayatta nerede kullanacağız? Şimdiye dek Osmanlıca öğrenmediğimiz/ bilmediğimiz için edebiyatta neler kaçırdık? Bu sorularla birlikte İrvin Cemil Schick, David Selim Sayers, Efe Murat Balıkçıoğlu ve Emin Nedret İşli’nin kapısını çaldık...

DOSYA

TÜRKİYE'DE FELSEFE ÇEVİRİSİ

Koordinasyonunu Kerem Eksen'in yaptığı dosyaya yazıları ve deneyimleriyle Gaye Çankaya, Alber Nahum (Türkiye’de Spinoza çevirileri üzerine), Savaş Kılıç (“Pîrimiz olsa revâdır”: İlk Descartes çevirisi), Emine Sarıkartal, Ferhat Taylan (Türkiye’de felsefe çevirisi: Canlılık ve sefalet) katkıda bulundu. Kerem Eksen’in Tuncay Birkan ve Prof. Dr. Kaan Ökten’le yapmış olduğu söyleşiler felsefe çevirilerinin hem niteliksel hem de niceliksel durumunu ortaya koyuyor... 

DOSYA

ARKADAŞLIK VE EDEBİYAT

"Yazarlar hiçbir zaman bütünüyle başkalarıyla birlikte değildir çünkü asıl hayatları yazı masasının başında yalnız kaldıklarında kafalarının içinde başlayan hayattır. Dolayısıyla onlardan sevgili, eş, kardeş, oğul, baba, arkadaş olmaz..."

DOSYA

ÇIKMAZIN GÜZELLİĞİNDEKİ ŞİİR

“Şiir çıkmazdadır. Bütün şiir yazanlara, edebiyat yazanlara hatırlatmak gerekir: Şiir çıkmazdadır. Çünkü insan çıkmazdadır, sorunlar çıkmazdadır. Toplum değişiyor, insan değişiyor, insanın yeri değişiyor, insanın ilişkileri ve sorunları değişiyor. Ülkemizde en azından birtakım kavramlarla yeni yeni karşılaşıyoruz. Şiirin en azından artık bir avunma, oyalanma değil, bir saptama, belki bir önerme olduğu anlaşılıyor.”  – Turgut Uyar

DOSYA

EDEBİYAT VE ADALET

"Hiçbir kurgu, hukukî kurgudan daha kurgusal olamaz, zira doğruluk ve hatta evrensellik iddiasındadır. Hukuk, adalet anlayışı, toplumsal mutabakat, hepsi de Penelope’nin dokuduğu kumaş gibidir, durmaksızın dokunur, beri taraftan sökülür..."

DOSYA

EDEBİYAT VE OTOBİYOGRAFİ

"Latin Amerikalı yazarların otobiyografik metinleri kurmaca kitapları kadar ilgi görüyor. Márquez’den Neruda’ya, Vargas Llosa’dan Allende’ye pek çok yazar anılarını kaleme almış. Otobiyografi yazmaya karşı Roberto Bolaño ve Julio Cortázar gibi örnekler var..."

DOSYA

ORHAN PAMUK VE KAFAMDA BİR TUHAFLIK

"Pamuk anlatısı zihnimde yine aynı özellikleri barındıran, ama daha sesli ve görsel bir şemaya oturdu. Bir süredir bu anlatıları en iyi simgeleyecek resmin hareket halinde bir sarkaç olduğunu düşünüyorum..."