LÂLE MÜLDÜR

KRİTİK

Bizansiyya ve “her şeyin teorisi”

Bizansiyya, Müldür’ün, girdabına çekilmekte olduğu ve mevcudiyet sebebini bütünüyle tarihsel yük ve toplumsal mirasa dayandırdığı varoluşsal kaosa bir anlam bulma, hatta bir tür bütünleştirici, kapsayıcı ve nihai 'Theory of Everything' (Her Şeyin Teorisi) icat etme çabasıdır.”

KRİTİK

Lale Müldür’de özne, duygulanım

ve queer ekopoetika ihtimali

“Müldür 1980 sonrası Türkçe şiirde yapı ve söyleyişi kendine has biçimle yoğururken sadece kutsal ve görkemli olanı değil, gündelik hayatın duyumsal imgeleriyle ve yoğun uzantılarıyla birlikte açılan özneler aracılığıyla poetikasını kurar. Müldür’ün önerdiği sıradan duygulanım alanları okuru haz ve şok fay hatlarında dolaştırır. Öyle ki, okur eşzamanlı olarak aşkın, tekinsiz, melankolik, ironik, coşkun ve komik düzlemlerden geçer.”

KRİTİK

Lâle Müldür için bir kılavuz (denemesi)

“Her şeye olan ilgisiyle Lâle Müldür manik bir ritim içinde yazar. Her şeyden her şeye sıçrar. Bunu yaparken dili de sıçratır. Ünlemler, büyük harfler, işaretler, sayıklamalar: yer yer ‘görsel’ bir şiire de yaklaşır böylece. Sevim Burak gibi ‘durdurulamaz’ bir enerjiyle, bir ‘manik’ patlamayla dünyada bir türlü huzur bulamayanlar için yazar.”

KRİTİK

Kuzey Defterlerinde ψυχή

“Lale Müldür bir ruh antrenörüdür desek yazdığı şiire yaklaşmada bir melek kadar çevik davranmış oluruz. Başlıkta Yunan harfleriyle yazdığım psişe, Müldür şiirinde kimi zaman Arapçadaki ‘ruh’, kimi zaman Türkçedeki ‘tin’ gibi işlenir. Melekler, ayetler, büyüler, hepsi olağandır. Toparlayıp söylersek, Lale Müldür seksen kuşağının ruhu somutlayan tek şairidir. Beden seyrektir onda.”

DENEME

Portre: Lâle Müldür

“Bazı Lâle Müldür dizeleri insanı kahkahalarla güldürür. Bazı Lâle Müldür dizeleri insanı ömrü boyunca süründürür.”

DENEME

“Baştan çıkartmayı seven bir şiir”

“Lale Müldür’ün şiiri baştan çıkarmayı seviyor ama bunun peşinden terk etmeyi de, yeni bir dönemece girmeyi de. Şarkı gibi okunan şiirler bazen, bildik ama hep yeniden keşfedilmek istenen şarkılar, ve kendi sürecinde dönüşen, şarkı içinde şarkılar.”

KRİTİK

Yer bir modernlik midir?

“Lâle Müldür moderni eleştirir mi yahut bu kavramı bir yer olarak mı ele almaktadır? 'Modernliğin yeri' var mıdır onun düşüncesinde? Her gün yeniden yaşayanlar modern olabilirler mi? Evet, neden olmasın? Bir yandan temel olarak kalmak, diğer yandan her gün bile değil, her an değişmek.”

HER ŞEY

Lâle Müldür için 7

“Lâle Müldür bir sevinçtir, farklılıktır, hayranlıktır, en çok da sürprizdir. Şiirimizdeki varlığı da sürprizdi, yazdıkları, yayımladıkları ve henüz yayımlamadıkları da.”