VEBA GECELERİ

KRİTİK

Veba Geceleri ve romanda ölçüt sorunu

"Veba Geceleri’nde Pamuk tarihî olayları romandaki iç dengeyi bozacak kadar uzun uzadıya anlatıyor. Anlatıcının tarihçi ve “amatör” bir romancı olması ise ne yazık ki durumu kurtaramıyor."

KRİTİK

Bir ada hayal etmek – Veba Geceleri’nin anlatı coğrafyasından notlar

"Türkiye’ye Minger Adası’ndan bakmak, bu yer değiştirmenin yaratacağı yabancılaştırıcı etki bize belki yeni bir perspektif kazandıracak, arada benzerlikler keşfetmek, kurguyla gerçeği zaman zaman birbirine karıştırmak zevk de verecektir. Orhan Pamuk da zaten kurguyla gerçeği böyle tatlı tatlı birbirine karıştırmamız için ne gerekirse yapmıştır."

KRİTİK

“Mikroplar ve epidemiyoloji çağı”nda Veba Geceleri

"Bu yazıda romanın 'veba'ya dair içeriğiyle ortaya koymaya çalıştıklarını, 'mikrop'ları da içine alan bilimsellik meselesi çerçevesinde değerlendirmeyi deneyeceğim. Bu süreçte Veba Geceleri romanının 'bilim' ve 'kadercilik'i bir ikili karşıtlık olarak nasıl kurduğunu anlamlandırmaya çalışacağım."

KRİTİK

Karantina gecelerinde okurun heceleri

"Orhan Pamuk başrollerden birini yine İstanbul’a vermiştir; her karakteriyle İstanbul’la bir ilişki kurar. Adada olanların yankısının İstanbul’dan duyulup duyulmadığı esas meseledir. İstanbul devlettir, Pakize Sultan’ın babasının ve padişahın orada olmasıyla, 'baba'nın metaforudur. Özlenen ama kavuşulamayan, kucağından indirilip indirilmediği hep bir iç sızısı olandır."

KRİTİK

Veba Geceleri’nde iktidar yapısı ve üslubun bazı ikilemleri

"Pamuk Veba Geceleri’nde roman kişilerini özellikle belirgin kılmamaya özen gösteriyor. Çünkü eserinde hiçbir 'karakter'in genel uluslaşma alegorisinin önüne geçmesini istemiyor. Ama bu yapıldığında da bir ikilem doğuyor. Roman kişileri onlara verilen tarihî, büyük rolleri üzerlerinde taşıyamıyorlar."